אמן
רב תחומי
חי ויוצר
בירושלים
Multidisciplinary artist
lives and works
in Jerusalem